--------------------------------------------------------------------------------------------------
--- **นักเรียนเตรียมทหาร สามัคคี มีความรู้ คู่คุณธรรม
--------------------------------------------------------------------------------------------------วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552

สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ทบ. ปี 52

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2552 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ กรุณาศึกษารายละเอียด การรับสมัครได้จาก ระเบียบการรับสมัคร โดยข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการรับสมัครมีดังนี้
การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร
วันที่ 5 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2552
สถานที่จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร
โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพฯ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก

การรับสมัคร
สมัครทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่ วันที่ 12 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552
สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง กทม. ระหว่าง วันที่ 12 มีนาคม 2552 ถึง วันที่ 17 มีนาคม 2552

การสอบคัดเลือก
สอบภาควิชาการ ตามหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 2 เมษายน 2552
สอบรอบสอง (ทดสอบสุขภาพจิต ตรวจร่างกาย สอบสัมภาษณ์ และพลศึกษา) ระหว่าง วันที่ 16 เมษายน 2552 ถึง วันที่ 19 เมษายน 2552

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะได้เข้าศึกษาต่อ ในโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นเวลา 3 ปี จากนั้นจึงเข้าศึกษาที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นเวลา 4 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับบรรจุ เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ของกองทัพบก กระทรวงกลาโหม

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไมค์ขอเสื้อยืดนักเรียนเตรียมทหาร

แสดงความคิดเห็น