--------------------------------------------------------------------------------------------------
--- **นักเรียนเตรียมทหาร สามัคคี มีความรู้ คู่คุณธรรม
--------------------------------------------------------------------------------------------------วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2552

เป็นนักเรียน "เตรียมทหาร" ได้อะไรบ้าง

1.ได้รับเงินเดือนประมาณ 2,000 - 4,000 บาท/เดือน ในขณะที่ศึกษาอยู่ใน ร.ร.เตรียมทหาร และ ร.ร.เหล่าทัพ 2. ไม่เสียค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร ค่าที่พักและค่ารักษาพยาบาล ในระหว่างที่เรียนอยู่ใน ร.ร.เตรียมทหารและ
ร.ร.เหล่าทัพ
3.มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนความประพฤติดีเป็นประจำทุกปีในขณะที่กำลังศึกษาอยู่
4.มีโอกาสสอบคัดเลือกชิงทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก ยังต่างประเทศ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา เตรียมทหาร
อังกฤษ เยอรมัน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ฯลฯ
5.เมื่อสำเร็จการศึกษาจาก ร.ร.เหล่าทัพ แล้วจะได้รับพระราชทานยศ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี และร้อยตำรวจตรี เตรียมทหาร
พร้อมกับได้รับพระราชทานกระบี่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นเครื่องหมายเกียรติยศสูงสุดของ
นักเรียนนายร้อยที่สำเร็จการศึกษาจาก ร.ร.เหล่าทัพ เตรียมทหาร
6.ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต
ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารหลักประจำเหล่าทัพต่างๆ และมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในอาชีพ
7.รับราชการทหาร ตำรวจอย่างสูงที่สุดเป็นการสร้างเกียรติยศและชื่อเสียงให้กับตัวเองและวงศ์ตระกูลสืบไป

ขอบคุณที่มา http://www.cadethome.com/precadet_good.html

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

football thai

แสดงความคิดเห็น